Chiều dài của Vạn lý trường thành?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬChiều dài của Vạn lý trường thành?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Chiều dài của Vạn lý trường thành?

Trả lời: 6.788 km, xây dựng thời Xuân Thu Chiến Quốc (770-221 TCN)

CHIA SẺ