Chiến thắng nào của Nguyễn Huệ đã tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬChiến thắng nào của Nguyễn Huệ đã tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Chiến thắng nào của Nguyễn Huệ đã tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm?

Trả lời: Đó là chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

CHIA SẺ