Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra vào ngày tháng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬChiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra vào ngày tháng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra vào ngày tháng năm nào?

Trả lời: 13/3/1954

CHIA SẺ