Chủ tịch chiều tiên Kim Jong Un yêu thích môm thể thao nào nhất?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIChủ tịch chiều tiên Kim Jong Un yêu thích môm thể thao nào nhất?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Chủ tịch chiều tiên Kim Jong Un yêu thích môm thể thao nào nhất?

Trả lời: Bóng rổ

CHIA SẺ