Chính quyền Vô sản nào chỉ tồn tại trong 72 ngày nhưng thực sự là chính quyền do dân và vì dân?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬChính quyền Vô sản nào chỉ tồn tại trong 72 ngày nhưng thực sự là chính quyền do dân và vì dân?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Chính quyền Vô sản nào chỉ tồn tại trong 72 ngày nhưng thực sự là chính quyền do dân và vì dân?

Trả lời: Công xã Paris

CHIA SẺ