Cầu thủ Nguyễn Xuân Trường sinh năm bao nhiêu?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICầu thủ Nguyễn Xuân Trường sinh năm bao nhiêu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cầu thủ Nguyễn Xuân Trường sinh năm bao nhiêu?

Trả lời: Cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải sinh năm 1995, chính xác là 28/04/1995

CHIA SẺ