Cầu thủ người Pháp nào được coi là ông vua trung tuyến, một Napoléon trên sân cỏ?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICầu thủ người Pháp nào được coi là ông vua trung tuyến, một Napoléon trên sân cỏ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cầu thủ người Pháp nào được coi là ông vua trung tuyến, một Napoléon trên sân cỏ?

Trả lời: Raymond Kopa

CHIA SẺ