Cầu thủ nào từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh có điều khoản Cấm bay vào vũ trụ?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICầu thủ nào từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh có điều khoản Cấm bay vào vũ trụ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cầu thủ nào từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh có điều khoản Cấm bay vào vũ trụ?

Trả lời: Stefan Schwarz

CHIA SẺ