Cầu thủ nào đoạt được nhiều cup thế giới nhất ở vị trí cầu thủ và vào những năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICầu thủ nào đoạt được nhiều cup thế giới nhất ở vị trí cầu thủ và vào những năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cầu thủ nào đoạt được nhiều cup thế giới nhất ở vị trí cầu thủ và vào những năm nào?

Trả lời: Vua bóng đá Pele, 3 lần: 1958, 1962, 1970

CHIA SẺ