Câu 62: Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lí?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 62: Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lí?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 62: Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lí?

1. Cơ quan quản lý giao thông vận tải.
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ.
4. Thanh tra giao thông đường bộ.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ