Cúp C1 được đổi tên thành UEFA Champions League vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICúp C1 được đổi tên thành UEFA Champions League vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cúp C1 được đổi tên thành UEFA Champions League vào năm nào?

Trả lời: 1992/93

CHIA SẺ