Có mấy đội bóng của Pháp đã giành được Cup Châu Âu? Đó là những đội nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó mấy đội bóng của Pháp đã giành được Cup Châu Âu? Đó là những đội nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có mấy đội bóng của Pháp đã giành được Cup Châu Âu? Đó là những đội nào?

Trả lời: Có 2 đội bóng: Olympique de Marseille (C1, 1993) và Paris St Germain (C2)

CHIA SẺ