Có hai cầu thủ người Anh từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Họ là ai?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó hai cầu thủ người Anh từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Họ là ai?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có hai cầu thủ người Anh từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Họ là ai?

Trả lời: Gary Lineker (1986) và Harry Kane (2018)

CHIA SẺ