Có hai cúp vàng World Cup trong lịch sử. Chiếc cúp đầu tiên có tên là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó hai cúp vàng World Cup trong lịch sử. Chiếc cúp đầu tiên có tên là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có hai cúp vàng World Cup trong lịch sử. Chiếc cúp đầu tiên có tên là gì?

Trả lời:  Cúp vàng Jules Rimet

CHIA SẺ