Có cách nào để kiểm tra SIM Vinaphone của tôi có phải là SIM 4G?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó cách nào để kiểm tra SIM Vinaphone của tôi có phải là SIM 4G?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 11 tháng cách đây

Có cách nào để kiểm tra SIM Vinaphone của tôi có phải là SIM 4G?

Trả lời
 Để kiểm tra quy khách vui lòng bấm lệnh *091*38#OK