Có bao nhiêu tiểu bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu và kết thúc bằng một nguyên âm?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó bao nhiêu tiểu bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu và kết thúc bằng một nguyên âm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có bao nhiêu tiểu bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu và kết thúc bằng một nguyên âm?

CHIA SẺ