Có bao nhiêu câu lạc bộ thi đấu trong mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó bao nhiêu câu lạc bộ thi đấu trong mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có bao nhiêu câu lạc bộ thi đấu trong mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên?

Trả lời:  22 câu lạc bộ

CHIA SẺ