Có 3 cầu thủ cùng nắm giữ thành tích nhận thẻ đỏ nhiều nhất (8 lần). Họ là ai?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎICó 3 cầu thủ cùng nắm giữ thành tích nhận thẻ đỏ nhiều nhất (8 lần). Họ là ai?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Có 3 cầu thủ cùng nắm giữ thành tích nhận thẻ đỏ nhiều nhất (8 lần). Họ là ai?

Trả lời: Patrick Vieira, Richard Dunne và Duncan Ferguson

CHIA SẺ