Câu 93: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 93: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

1. Biển 1.
2. Biển 3.
3. Biển 2.
4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

CHIA SẺ