Câu 150: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 150: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ