Câu 147: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 147: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con, xe tải, xe khách.
2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
3. Xe khách, xe mô tô, xe con. 4- Cả bốn xe.

Đáp án: 2

CHIA SẺ