Câu 141: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 141: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (B), mô tô (C)
2. Xe con (A), mô tô (C)
3. Xe con (E), mô tô (D)
4. Tất cả các loại xe trên

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ