Câu 133: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 133: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Mô tô.
2. Xe con.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ