Câu 131: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 131: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Xe lam.
2. Xe xích lô.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ