Câu 129: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 129: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Mô tô.
2. Xe tải.
3. Cả ba xe.
4. Mô tô và xe tải.

 

Đáp án: 3

 

CHIA SẺ