Câu 124: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬCâu 124: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con. 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ