Câu 117: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 117: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe lam, mô tô.
2. Xe lam, xe tải, mô tô. 3- Mô tô, xe lam, xe tải.
4- Xe lam, mô tô, xe tải.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ