Câu 149: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 149: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

1. Xe của bạn, mô tô, xe con
2. Xe con, xe của bạn, mô tô. 3- Mô tô, xe con, xe của bạn

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ