Câu 23: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 23: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 23: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

1. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới.
2. Sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ