Câu 111: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 111: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

1. Có.
2. Không.

Đáp án:1

CHIA SẺ