Câu 102: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 102: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

CHIA SẺ