Câu 115: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 115: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 1 và 2.

Đáp án:3

CHIA SẺ