Câu 98: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 98: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.
4. Biển 2 và 3.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ