Câu 85: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 85: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 3.

Đáp án: 1

CHIA SẺ