Câu 84: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 84: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1.
4. Cả ba biển.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ