Câu 87: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 87: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

1. Biển 1 và 3.
2. Biển 1 và 2.
3. Biển 2 và 3. 4- Cả ba biển.

Đáp án: 1

CHIA SẺ