Câu 89: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 89: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

1. Biển 3.
2. Biển 1.
3. Biển 2.

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ