Câu 91: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 91: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 2.
4. Biển 3.

Đáp án: 1

CHIA SẺ