Câu 86: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 86: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

1. Biển 2.
2. Biển 1.
3. Biển 3.
4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

 

CHIA SẺ