Câu 90: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 90: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Cả ba biển.
4. Biển 2 và 3.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ