Câu 100: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 100: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 3.

Đáp án: 1

CHIA SẺ