Câu 99: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 99: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

1. Biển 1 và 3.
2. Biển 1 và 2.
3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

CHIA SẺ