Câu 113: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 113: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 2 và 3.

Đáp án:2

CHIA SẺ