Câu 88: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 88: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

CHIA SẺ