Câu 94: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 94: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

1. Biển 1.
2. Biển 3.
3. Biển 2.

Đáp án: 1

CHIA SẺ