Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên, của nước nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBan nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên, của nước nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên, của nước nào?

Trả lời: 4 thành viên, Thụy Điển

CHIA SẺ