Câu 47: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 47: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 47: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào?

1. Phải chuyến từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa.
2. Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ