Câu 104: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 104: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án:1

CHIA SẺ