Bức tranh đầu tiên của Việt Nam được 1 hãng của Úc phục chế năm 2004 theo công nghệ hiện đại là bức tranh nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBức tranh đầu tiên của Việt Nam được 1 hãng của Úc phục chế năm 2004 theo công nghệ hiện đại là bức tranh nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bức tranh đầu tiên của Việt Nam được 1 hãng của Úc phục chế năm 2004 theo công nghệ hiện đại là bức tranh nào?

Trả lời: “Em Thuý” của Trần Văn Cẩn vẽ năm 1943

CHIA SẺ