Bức họa Mona Lisa nổi tiếng của Leonard de Vinci còn có tên nào khác?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBức họa Mona Lisa nổi tiếng của Leonard de Vinci còn có tên nào khác?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bức họa Mona Lisa nổi tiếng của Leonard de Vinci còn có tên nào khác?

Trả lời : La Joconde, hiện được trưng bày ở bảo tàng Louvre, Pháp.

CHIA SẺ